Online bestellen Vispas

Via deze pagina is het mogelijk online uw Vispas te bestellen. Na het afronden van uw bestelling ontvangt u digitaal uw Voorlopig bewijs van Lidmaatschap en kunt u direct gaan vissen. Klik hieronder op "vraag de Vispas aan" en volg de aanwijzingen.

Door het aanvragen van een Vispas wordt u lid van ERHV "De Waal". Dit lidmaatschap wordt standaard ieder jaar opnieuw voor één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dat doen vóór 1 oktober van het lopende contributiejaar. Deze tijd is nodig daar wij aan een landelijke administratie gekoppeld zijn en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland. Wanneer u een automatische incasso heeft afgegeven, stopt deze ook meteen.
Wij als vereniging kunnen na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand voor het opvolgend jaar. In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is bij te laat opzeggen contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd!

Vraag de Vispas aan!