Kosten lidmaatschap

Hieronder een overzicht hoe de kosten voor het lidmaatschap van Hengelsportvereniging "de Waal"  zijn opgebouwd.

Soort lidmaatschap

Jaarcontributie

inclusief (jeugd)vispas:

eenmalige extra kosten bij nieuw lidmaatschap

voor het eerste jaar totaal:

opmerkingen:

Senioren vanaf 14 jaar en ouder

€ 34,50

ja

€ 5,00

€ 39,50


Extra Vispas senioren vanaf 14 jaar en ouder

€ 15,00

ja

€ 5,00

€ 20,00

Voor leden die al een Vispas hebben via een andere vereniging. Restitutie van de dubbele afdracht wel zelf regelen via www.sportvisserijnederland.nl (= éénmalig).

Jeugd jonger dan 14 jaar. (Peildatum 1 januari)

€ 12,75

ja

€ 5,00

€ 17,75


Jeugd tot en met 13 jaar

€ 5,00

nee

€ 5,00

€ 10,00

Deze jeugdleden ontvangen van de vereniging een jeugdvergunning, waarmee met één hengel alleen in de wateren van ERHV "de Waal" gevist mag worden. (Niet op roofvis.)

Donateurs

min. € 10,00

nee

€ 0,00

min. € 10,00


Overige vergunningen

3e hengelvergunning (per kalenderjaar, eindigt automatisch op 31 december)
€ 20,-- 
dagvergunning 
€   5,--  
jaarvergunning, uitsluitend verengingswater ERHV 'de Waal" 
€ 15,--

Opzeggen lidmaatschap
Uw lidmaatschap wordt standaard ieder jaar opnieuw voor één jaar verlengd. Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dit moet u dat doen vóór 1 oktober van het lopende contributiejaar. Deze tijd is nodig daar wij aan een landelijke administratie gekoppeld zijn en de vispassen voor het opvolgende jaar in de laatste maanden van het jaar aangemaakt worden door Sportvisserij Nederland. Wanneer u een automatische incasso heeft afgegeven, stopt deze ook meteen.
Wij als vereniging kunnen na 7 oktober geen wijzigingen meer doorvoeren in het leden-bestand voor het opvolgend jaar. In verband met kosten die reeds door de vereniging zijn gemaakt, is bij te laat opzeggen contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd!