Wie zijn wij?

De Hengel Sport Vereniging ERHV "de Waal" uit Ridderkerk is op 22 september 1949 opgericht door enkele tientallen sportvissers in het dorp Ridderkerk-Rijsoord en is nu uitgegroeid tot een grote regionale vereniging voor Ridderkerk en omgeving. Onze vereniging, die bijna 2.400 leden telt, zorgt voor het beheer van het viswater "de Waal". Dit viswater is ca. 8 km lang en grenst aan de gemeentes H.I. Ambacht, Ridderkerk, Barendrecht en Heerjansdam. Daarnaast geeft een lidmaatschap van ERHV "De Waal" recht op het vissen in de vijvers van het recreatiepark "de Wevershoek" in Ridderkerk, de wateren behorende bij het recreatiepark "de Sandelingen" in Hendrik Ido Ambacht en de gemeentelijke wateren binnen de gemeentegrenzen van Hendrik Ido Ambacht.

Voor iedere visser, of het nu een karpervisser is, of een vliegvisser of gewoon een visser die voor z'n rust komt, heeft dit water in Ridderkerk - Rijsoord uitstekende mogelijkheden.

De doelstellingen van ERHV "de Waal" zijn:
 • Het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
 • Het beschermen en verbeteren van de zoetwatervisstand;
 • Het behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de sportvissers in het algemeen en haar leden in het bijzonder;
 • Het op een verantwoorde manier omgaan met de natuur en het milieu;
 • Het respect voor de medemens, diervriendelijkheid alsmede het ontzien van eigendommen van derden.
Kortom, ons doel is iedere hengelsporter zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan zijn hobby en dit in alle mogelijke facetten. De basis voor dit alles is "Hoe meer vis we vangen..... hoe meer hengelsportplezier we beleven".

De ERHV "de Waal" heeft een groep actieve leden die het viswaterbeheer ondersteunen door:
 • het regelmatig meten van de waterkwaliteit,
 • het uitvoeren van visserijkundige onderzoeken,
 • het uitvoeren van werkzaamheden langs en in het water,
 • het verwerven van visrechten,
 • het opstellen van beheersplannen,
  het controleren van visdocumenten i.s.m. de Politie,
 • enzovoort.
Naast een actief bestuur bestaat de vereniging uit een viertal commissies. Deze commissies zijn verantwoordelijk voor zaken als visstandbeheer, wedstrijden, jeugdwerk, de uitgifte van het verenigingsblad en een actief controle beleid. Mede door de inzet van een groot aantal vrijwilligers worden diverse activiteiten ontplooid met als doel een nog duidelijkere profilering van onze vereniging. Daarnaast doet onze vereniging er alles aan om de hengelsport als recreatie in de vrije natuur te bevorderen. Uiteraard gaat dit gepaard met een goede voorlichting over hoe omgegaan dient te worden met gevangen vis. Met name de jeugd leert al op jonge leeftijd respect op te brengen voor de natuur.

Hengelsportvereniging ERHV "de Waal" is een vereniging die in het verleden reeds vele uitstekende wedstrijdvissers binnen de gelederen gehad heeft. Ook nu leeft de wedstrijdvisserij nog steeds volop. Ruim twintig leden houden wekelijks onderling een groot aantal wedstrijden en nog jaarlijks neemt het aantal deelnemers toe.

In het clubhuis worden regelmatig voorlichtings- en cursusavonden gehouden. Ook de jeugd wordt niet vergeten, gezien de groei van met name het jeugdledental. In het aanstaande seizoen zullen de jeugdleden weer een uitnodiging krijgen om in ons clubgebouw deel te nemen aan het maken van tuigjes en het uitloden er van. Er zal ook weer een video te zien zijn.

Tot slot bieden wij maandelijks gastvrijheid in ons clubhuis aan de Karper Studiegroep Nederland (KSN), regio Rotterdam, voor het houden van voorlichtingsavonden.