Agendapunten Jaarvergadering 23-5-2018 bekend

terug naar overzicht

Woensdag, 9 mei 2018

U heeft onlangs onze site al kunnen lezen, dat u van harte bent uitgenodigd om de Jaarvergadering van 23-5-2018 te komen bijwonen. Hierbij alvast de agendapunten, zodat u een idee heeft waar het zoal over zal gaan! De jaarvergadering start om 20.00u. Vanaf 19.30u is de zaal geopend.

Agenda jaarvergadering

1. Opening door de voorzitter,
2. Goedkeuring notulen vorige jaarvergadering van 10 mei 2017,
3. Jaarverslag secretaris en de belangrijkste ingekomen stukken van het afgelopen jaar,
4. Rapport kascontrole commissie,
5. Financieel verslag over het jaar 2017 door de penningmeester,
6. Vaststellen begroting 2018,
7. Verkiezing kascontrole commissie,
8. Bestuursverkiezing,
- Aftredend en herkiesbaar:
* Loek Huizinga (penningmeester)
* Jan van der Wulp (algemeen bestuurslid en 2e voorzitter)
- Verkiezing nieuw bestuurslid:
* John Rijsdijk
9. Pauze,
10. Prijsuitreikingen:
* Beker verenigingskampioenschap,
* Winnaar uitgaansdag,
* Uitreiking gouden spelden voor de vangst van de zwaarste vissen in de diverse categorie├źn van het afgelopen seizoen,
11. Rondvraag,
12. Sluiting.